top of page

Arkitekturgemenskapen - ett nätverk för regioner och kommuner


arkitekturgemenskap för verksamhetsutveckling och modellering

Kompetens inom arkitekturarbete blir allt viktigare inom såväl offentlig som privat sektor. Genom att dela med sig av erfarenheter till andra i liknande situationer kan kunskapen om arkitekturarbete öka. Därför har ett antal olika initiativ tagits när det gäller gemenskaper och nätverk som kretsar kring arbete med såväl IT-arkitektur som verksamhetsarkitektur. Ett exempel på detta - som vi kommer att titta närmare på i denna artikeln - är det som kallas för Arkitekturgemenskapen.


Arkitekturgemenskapen är ett nätverk för regioner och kommuner. Tillsammans bidrar medlemmarna till att ta fram, förvalta, förankra och prioritera de olika delarna i det som kallas för Arkitekturbiblioteket samt strukturerna i Arkitekturramverket.


Här hittar du mer information: arkitekturgemenskapen.inera.se

Ansök om medlemsskap genom att skicka ett epost till: arkitekturgemenskapen@inera.se


Nu ska vi fördjupa oss i vad Arkitekturbiblioteket är för något.


Vad är Arkitekturbiblioteket?


Arkitekturbiblioteket är en samling material framtaget av verksamhetsarkitekter som är tänkt att vara återanvändbart för ett stort antal regioner och kommuner. I biblioteket återfinns delar och komponenter som kan användas på olika sätt och i olika sammanhang.


Ofta används dessa för att skapa och underhålla digitala lösningar, till exempel hittar du målbeskrivningar, strategier, kartläggningar när det gäller organisationsförmågor, modeller av arbetsflöden, verksamhetstjänster och informationsbehov. Alla är fria att använda materialet på valfritt sätt; precis som det ser ut eller med förändringar.


Vad är Arkitekturramverket?


Arkitekturramverket tillhandahåller en struktur för att underlätta och vägleda när det gäller styrning, skapande och realisering av arkitekturer för hantering av information och digitala lösningar. Det handlar om informationshantering och lösningar som används inom och mellan kommuner samt regioner och dessutom behandlas samverkan med privata aktörer och statliga myndigheter.


Arkitekturerna behandlar olika perspektiv på digitala lösningar och informationshantering, bland annat handlar det om mål, strategi, vision och tekniska lösningar. Dessutom täcker flera av arkitekturerna det som rör livscykeln för lösningarna, från idé till införande och avveckling.


Alla medlemmar i Arkitekturgemenskapen har möjlighet att fritt förfoga över de olika arkitekturprodukterna, från leverabler till artefakter. Tillsammans bygger medlemmarna upp ett bibliotek av arkitekturprodukter och arkitekterna som deltar i nätverket bidrar på så sätt till att öka takten när det gäller digitalisering av regioners och kommuners verksamhet. En gemensam syn på metoder och principer gör det lättare att prata med varandra och på sikt skapa ny kunskap. Genom återanvändning kan arbetet effektiviseras och spridas till fler - även de som inte själva har resurser eller kraft att driva ett självständigt arkitekturarbete.


Det pågår en febril aktivitet i Sverige när det gäller informatik, arkitektur och interoperabilitet inom såväl kommuner som myndigheter och regioner. Enskilda organisationer investerar stora pengar gällande att utveckla eller anskaffa informationsmiljöer som lever upp till den kravbild som finns. Då finns det mycket att vinna på att samarbeta och dela med sig av resurser och tillgångar. Ett gemensamt ansvarstagande gynnar sannolikt alla på sikt.


Hur är arkitekturramverket tänkt att användas?


Tanken med arkitekturramverket är att det ska användas för gemensamma ändamål där det finns behov av att flera deltagare utvecklar sina förmågor när det gäller informationshantering kring digitala lösningar.


Dessutom är tanken att ramverket ska vara möjligt att använda för att omvandla strategiska mål till digitala system eller lösningar. Men ramverket ska även stötta i den omvända processen, det vill säga att beskriva nyttan med systemen eller lösningarna.


De huvudsakliga användarna av ramverket är verksamhetsarkitekter och IT-arkitekter som utvecklar och tar fram arkitekturer. men det finns även andra intressenter, som exempelvis beslutsfattare, verksamhetsföreträdare av olika slag samt projektdeltagare.


Använd Prime Arch för er verksamhetsarkitektur


I dag finns det en uppsjö med olika standarder när det gäller arkitekturramverk. Det kan vara svårt att veta vilket ramverk som är bäst att använda för vissa specifika behov. Tanken med Prime Arch är att det ska bli lite lättare att välja. Prime Arch samlar det bästa från en rad olika standarder så ni slipper ödsla tid på att gå igenom alla olika alternativ.


Börja gärna i liten skala och bygg upp ert arkitekturarbete på sikt. Det gäller att ni inte tar er vatten över huvudet för att ni ska lyckas. Börja med det område som känns mest angeläget och fortsätt sedan därifrån. Det finns säkert någon del av er verksamhet som utmärker sig genom att det är tydligt att det finns behov av att kartlägga processer och förbättra dessa.


Genom att använda Prime Arch får ni ett kraftfullt, enkelt och flexibelt verktyg som underlättar arbetet med er verksamhetsarkitektur. Bli medlem i Prime Arch-appen redan i dag och lär er mer! Där hittar ni allt ni behöver för att komma igång.


Comments


bottom of page