top of page

Att välja EA verktyg - 5 tips

Ett EA-verktyg kan kosta en hel del i licenskostnader så frågan är om verktygen verkligen underlättar för verksamhetsarkitekterna, eller om de snarare utgör ett hinder? Många gånger är de dyraste verktygen också de mest komplicerade och avancerade. Men det innebär också att startsträckan är lång och att det krävs en verklig specialist för att behärska verktygen.


Därför kan det vara nog så relevant att titta närmare på något av de lite billigare verktygen. Där finns förmodligen de mest grundläggande funktionerna som du kan förvänta dig av ett EA-verktyg. Bristen på mer avancerad funktionalitet gör också att verktyget blir mer avskalat, överskådligt och lättnavigerat.


Öppna dörren inför val av EA-verktyg.

Utvärdera ditt EA verktyg


Låt oss anta att all verksamhetsarkitektur i grunden utgår från en och samma princip; att saker fungerar bättre när de hänger ihop och arbetar tillsammans. Det handlar om att skapa en så effektiv verksamhet som möjligt. Genom verksamhetsmodellering och verksamhetsutveckling skapas värde.


Ofta handlar det om att ta sig an allt i någon bemärkelse, till exempel behöver den arkitekt som tittar närmare på infrastruktur för IT nästan alltid ta hänsyn till en rad omgivande faktorer, som inte alls har med infrastruktur att göra.

Tips 1: Välj ett EA-verktyg som är anpassat efter verkligheten


I någon mån är arkitekturarbetet alltid rörigt. Många EA-verktyg låtsas som om att det inte är så. De bästa verktygen är de som inte låtsas som något utan istället underlättar på ett sätt så att arbetet blir mer strukturerat och linjärt. De flesta EA-verktyg är bra, och ibland alldeles utmärkta, när det handlar om de slutliga modellerna. Men när vi väl är framme där är det svåraste och viktigaste jobbet redan gjort.


Tyvärr finns det massor av organisationer och företag som spenderar dyra pengar på just verktyg som inte hjälper dem på vägen, utan som enbart kan presentera något redan genomarbetat på ett snyggt sätt. Leta därför efter ett EA-verktyg som underlättar ditt arbete och som tar hänsyn till verkligheten, så som den faktiskt ser ut.


Tips 2: Välj ett EA-verktyg som stödjer osäkerhet


Osäkerheten kommer i hög grad från det faktum att arkitekturarbete i mer eller mindre hög utsträckning i slutändan handlar om människor. Människors behov förändras med tiden och därför finns det en inneboende osäkerhet när det gäller hur framtiden kommer att se ut. Det finns inga idiotsäkra lösningar och den som försöker intala sig det lurar bara sig själv.


Ett bra EA-verktyg behöver kunna stödja arbetet med den inneboende osäkerheten. Dessutom vill du förmodligen kunna länka till strategier, CMDB, lagar och förordningar. För allt hänger ihop. Det gäller att se på verktygen från kundens perspektiv och fråga sig vilka de verkliga uppgifterna samt behoven är som vi behöver ett EA-verktyg för.


Ett exempel kan vara att bygga en kunskapsdatabas med användardefinierade spår som utgör kunskapsobjekt i sig. Ett annat exempel kan vara att visualisera ett arbete med metaobjekt. Att kunna visa förhållanden mellan modeller och metamodeller, ramverk och metaramverk, metoder och metametoder och så vidare.


Ytterligare ett exempel är att kunna skapa länkar mellan olika delar i en verksamhetsarkitektur - mellan affärsmodeller, datamodeller och servicedesign.


Tips 3: Välj ett EA-verktyg som låter dig modellera med odefinierade objekt


Ett bra EA-verktyg behöver stödja möjligheten att modellera med något innan vi vet vad det är. Det vill säga att vi behöver fullt stöd för en obestämd enhet (en sak). Dessutom behöver verktyget stödja möjligheten att tydliggöra osäkerhet i förhållande till objekten, att kunna säga att något kanske är en, ibland är en eller att det beror på.


Risken är att vi hemfaller åt Visio eller Powerpoint eftersom få EA-verktyg stödjer den här typen av osäkerhet. Men varken Visio eller Powerpoint tillåter någon form av korsreferenser eller integritet när det gäller modeller.


Tips 4: Välj ett EA-verktyg som låter dig se strukturer i sina sammanhang


Att se hur en hel kedja i en verksamhetsprocess hänger ihop kan vara ett utmärkt sätt att hitta fel och brister i verksamheten. Tyvärr är det inte alltid politiskt korrekt att angripa verksamheten på det här sättet.


Ditt EA-verktyg behöver vara ett stöd för att kunna titta på hela verksamhetsprocesser i sina sammahang, även om din organisation kanske behöver lite tid på sig för att moget kunna ta till sig av informationen.


Tips 5: Välj ett EA-verktyg som låter dig beskriva alla tänkbara dimensioner


Du behöver ett verktyg som du kan använda för att beskriv alla tänkbara dimensioner av verksamheten. Den här typen av utforskning på konceptnivå kan verka abstrakt men är ofta givande på sikt. Samtidigt ska verktyget kunna hantera kartläggningar av mer konkreta idéer när det gäller tillgångar med mera. Du vill också kunna beskriv beslutsfattande i samband med en arkitektur och dess olika element.


Ta med dig våra fem tips när du tittar närmare på och utvärderar ett EA-verktyg. Förhoppningsvis har du fått med dig lite nya tankar som kan underlätta när du ska ta ett beslut om vilket verktyg du ska välja. Självklart finns det många funktioner som du kan förvänta dig av ett EA-verktyg som vi inte ens har nämnt i den här artikeln. Istället har vi valt att lyfta fram några perspektiv som vi vet ofta glöms bort.
Comments


bottom of page