top of page

Er verksamhets information är det viktigaste ni har.

Jag arbetar nu hos en kund där vi håller på att ta fram en informationsmodell som ska avspegla verksamheten. En informationsmodell är en strukturerad beskrivning av en verksamhets bärande information. Vad menar jag då med ”bärande information”? Betydelsen av någon information som på något sätt påverkar verksamheten, tex kunder, roller, personal, material, undersökningar, analyser, teknik med mera.


Varför behöver man göra detta? Det handlar om hur man väljer att vårda verksamhetens information för det är igenom den som verksamheten utvecklas och där större delen av verksamhetens värde ligger, som i sin tur skapar processer, beslutsunderlag och produkter. Därför är det viktigt att prioritera hur man väljer att kommunicera, vårda och skapa den informationen som man vill ska stanna kvar i verksamheten oavsett vilken personal man har.

I och med detta har jag behövt färska upp mitt minne kring hur man arbetar med informationsmodellering och då hittade jag denna blogg som är skriven av Johan Schedwin som arbetade på aRway tidigare. Bloggen beskriver hur man använder entiteter, relationer och visar fördelningen av just information, vilket jag har fått användning av i att förstå det viktiga i kvalitetsäkring.

Johan Schedwin 26 April 2016

Vad är en Entitet?

En Entitet kan definieras som en sak som erkänns som kapabel till en självständig existens. En Entitet representerar en gruppering av förekomster som är unikt identifierbara, det kan vara ett fysiskt objekt så som ett HUS eller en BIL, en händelse så som en BILSERVICE , eller ett koncept så som KUNDTRANSAKTION eller ORDER. Entiteter kan ses som substantiv. Synonymer till Entitet kan vara; Klass, Objekt eller tabell.


Vad är en relation?I en informationsmodell binds objekten samman med relationer med specificerad modalitet och kardinalitet, t.ex. genom kråkfotsnotation. Dessa ger oss viktig information om hur objekten förhåller sig till varandra men kan också hjälpa oss när vi kommunicerar våra modeller, genom att skapa Tabeller.

En modell av entiteter

Entiteter som tabellerEtt sätt att tänka på Entiteten, eller informationsobjektet, är som en tabell. Attributen är kolumner och dessa representerar i sin tur Primära/Främmande-nycklar samt deskriptiva attribut.


Entiteter i en modell


Alla Entiteter ska bestå av en Primärnyckel, dess ID, och åtminstone ett, tänkbart, Deskriptivt attribut. Dessutom kommer Kråkfötterna motsvara en främmande nyckel. I exempelmodellen nedan ser vi tre Entiteter, två av dessa innehåller basinformation, PRODUCT och CUSTOMER ORDER.


Den tredje, ORDER LINE är en ”kopplings-box” som kopplar samman informationen från de andra två, instansierar, och dessutom fungerar som en hierarkisk nedbrytning, genom egenrelationen. Se tabellexempel nedan:

  • En Order består av ett antal orderrader,

  • Rad ett är en fruktkorg, som ska levereras till Wendys, denna består av (synligt under ”part of, order line”) 10 äpplen, 5 apelsiner och 5 päron.

  • De andra två beställningarna består endast av frukt

Tabellexemplen hjälper oss att kommunicera komplexa informationsmodeller och dessutom kvalitetssäkra dess innehåll. När man skapar tabellexempel så blir felaktigheter i modellen synliga, redundans blir tydlig, slutresultatet mer korrekt (efter justeringar) och enklare att förmedla till alla intressenter.Hur gör ni för att kommunicera era komplexa informationskrav?

bottom of page