top of page

Er företagsinformation är er viktigaste tillgång

Jag arbetar nu hos en kund där vi håller på att utveckla en informationsmodell som ska återspegla företagets verksamhet. En informationsmodell är en strukturerad beskrivning av de centrala informationskomponenterna som påverkar företaget. Vad menar jag då med "centrala information"? Det är information som på något sätt påverkar företaget, såsom kunder, roller, personal, material, undersökningar, analyser, teknik och mycket mer.

Pärmar med företagsinformation

Varför är detta nödvändigt? Det handlar om hur man väljer att vårda företagets information eftersom det är genom denna information som företaget utvecklas och där en stor del av företagets värde finns, vilket i sin tur genererar processer, underlag för beslut och produkter. Det är därför viktigt att prioritera hur man kommunicerar, underhåller och skapar den information som man vill behålla i företaget, oavsett vilken personal som är involverad.

För att förstå detta mer i detalj har jag behövt återuppliva min kunskap om hur man arbetar med informationsmodellering, och jag hittade en blogg skriven av Johan Schedwin, som tidigare arbetade på aRway. Bloggen beskriver hur man använder begrepp som entiteter och relationer och visar hur fördelningen av information är avgörande. Jag har haft nytta av denna information för att förstå vikten av kvalitetssäkring.

Johan Schedwin 26 April 2016

Vad är en Entitet?

En entitet kan definieras som en enhet som är identifierbar och har en oberoende existens. Entiteten representerar en grupp av föremål som är unikt identifierbara, vare sig det är fysiska objekt som hus eller bilar, händelser som bilservice eller koncept som kundtransaktioner eller beställningar. Entiteter kan betraktas som substantiv och kan ha synonymer som klasser, objekt eller tabeller.


Vad är en Relation?

I en informationsmodell kopplas objekt samman med relationer som har specificerade egenskaper och kardinalitet, vanligtvis genom kråkfotsnotation. Dessa relationer ger viktig information om hur objekten är relaterade till varandra och hjälper också vid kommunikation genom att skapa tabeller.

Informationsentiteter och relationer

Entiteter som Tabeller

Det kan vara användbart att tänka på en entitet eller informationsobjekt som en tabell. Attribut motsvarar kolumner, inklusive primärnycklar, främmande nycklar och beskrivande attribut.


Entiteter i en modell


Alla entiteter bör ha en primärnyckel (ID) och åtminstone ett beskrivande attribut. Dessutom kommer kråkfötterna att representera främmande nycklar. I det exempel som visas nedan finns tre entiteter, där två innehåller grundinformation: PRODUCT och CUSTOMER ORDER.

Tabeller Product och Customer order

Den tredje, ORDER LINE, fungerar som en koppling mellan de andra två och fungerar som en hierarkisk nedbrytning genom en egenrelation. Exempel på tabeller visas nedan:

Tabell: Order line
  • En order består av flera orderlinjer.

  • Orderlinje ett är en fruktkorg som ska levereras till Wendys och innehåller 10 äpplen, 5 apelsiner och 5 päron.

  • De övriga två beställningarna innehåller bara frukt.

Hur kommunicerar ni era komplexa informationsbehov?

Tabellerna hjälper oss att kommunicera komplexa informationsmodeller och säkerställa dess kvalitet. När vi skapar tabellprov blir fel och överflöd tydliga, slutresultatet blir mer korrekt och enklare att förmedla till alla intressenter.


Behöver ni hjälp med informationsmodellering? Kontakta oss.


Comments


bottom of page