top of page

Kära beställare – kravställ inte som Pippi Långstrump!

Denna blogg skrevs i oktober 2015 av Josefine Hagbarth, före detta senior modelleringsexpert på aRway. Den har publicerats på nytt i samband med lanseringen av aRways nya hemsida.


3 tips för hur du som beställare lägger grunden för en bra kravställning


När Pippi inte vet vad hon vill eller har behov av, kommer hon på ordet spunk

Astrid Lindgrens fantastiska Pippi Långstrump är en entreprenör av stora mått. Hon går sin egen väg och tänker helt olika jämfört med alla runt omkring henne. Hon kommer på smarta lösningar och sätter saker i perspektiv – allt detta är något som en organisation i många fall bör inspireras av. Men det finns även sidor hos Pippi som en organisation inte mår bra av att ta efter. När Pippi inte vet vad hon vill eller har behov av, kommer hon på ordet ”spunk”. Minns ni? När hon får frågan om hon är säker på att det är en spunk hon hittat, svarar hon “Tror du inte jag känner igen en spunk när jag ser den?!”


På samma sätt finns det otaliga beställare i alla möjliga sammanhang som resonerar. Man kravställer och beställer utan att veta hur behovet egentligen ser ut- eller vad orden man använder för den delen betyder. Resultatet går att likställa med att göra precis som Pippi; använda ett ord som låter som att det beskriver någonting verkligt och sen i efterhand försöka lista ut vad man egentligen menar. 


Styrkan i att tala samma språk


Hur stor är sannolikheten att du som beställare blir nöjd med resultatet när du får en ”spunk”? Ja, hur stor är sannolikheten att en leverantör har gissat, uppfattat, förstått och byggt precis det som du hade tänkt dig genom tolka dina beställning och läsa dina tankar? Eftersom vi idag inte har något känt sätt att föra över tankar mellan våra huvuden är tyvärr sannolikheten för att träffa rätt ganska liten. Fram till dess att telepati är implementerad mellan beställare och leverantör behöver vi alltså tydligt kunna beskriva vad vi menar och vara överens om vad orden som vi använder betyder. Hur kravställer man så att man får det man vill ha då? Här är mina tre tips:

  1. Skapa en begreppsmodell. Definiera de begrepp som ni använder i kravställningen så att alla är överens om vad de betyder.

  2. Använd vedertagna definitioner. När ni definierar begreppen, hitta inte på egna definitioner. Det finns många standarder som man kan ta hjälp av där någon redan har formulerat definitionerna ni söker efter. 

  3. Se till att prata i termer av den begreppsmodell ni skapat! När ni har enats om en begreppsmodell, se till att ni använder de begreppen och definitionerna i ert gemensamma språkbruk och slarva inte.


En tydlig beställning


Om du som kravställare lyckas ena både interna intressenter och leverantören i en gemensam begreppsflora ökar chansen att ni förstår varandra drastiskt. Mycket av frustrationen som kan uppstå i en kravprocess kan mildras och hanteras genom förståelse och tydlighet tack vare att man talar samma språk. Delar som känns stora och komplexa känns plötsligt inte så överväldigande när man definierat och konkretiserat deras betydelse. Se nu till att beställa det du har behov av – och inte en ”spunk”. 

bottom of page