top of page

Lär dig skilja mellan information och data med hjälp av ett enkelt exempel


skillnaden mellan information och data


Vad är data och vad är information?


Kortfattat innebär data en representation av fakta, begrepp eller instruktioner i en form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner. Information å andra sidan innebär själva innebörden av datan, vilket förutsätter att det finns en mottagare som kan tolka datan.

Här följer ett enkelt exempel som gör det hela lite mer begripligt. Lisa är en låntagare på ett bibliotek. Därför har hon ett lånekort och är registrerad i bibliotekets databassystem. Exempel på data i det här sammanhanget är det som finns registrerat i datasystemet när det gäller Lisas lånekort:

  • Kortnummer: 011185766625

  • Utgångsdatum: 2025-12-31

  • Låntagarens namn: Lisa Andersson

  • Låntagarens adress: Skogsgatan 1, 112 12, BORLÄNGE

Följande mening är däremot information: “Lisa är intresserad av historia. Hon går ofta till biblioteket och lånar böcker”. Det krävs en mottagare som är kapabel att tolka meningen för att den ska bli meningsfull och därför är det information och inte data.

Kunskap innebär sammanlänkad information medan visdom innebär att dra slutsatser om nya situationer och framtiden.


Att bevara data respektive information för framtida generationer - ett förtydligande exempel


För att göra det tydligare kan det underlätta att fundera på hur det skulle gå till att bevara data respektive information långsiktigt, för framtida generationer. Att bevara data i flera hundra år är inga större problem. Det skulle räcka med att rista in ettor och nollor i sten, så är själva datan bevarat i många år framöver.

Det är värre med information. Om vi ristar in meningen “Lisa är intresserad av historia. Hon går ofta till biblioteket och lånar böcker” i sten så räcker inte det för att informationen ska vara bevarad och begriplig för framtida generationer.

Tänker vi oss att människor om flera hundra år ska läsa meningen så har förmodligen det svenska språket hunnit förändras på ett sådant sätt att meningen är obegriplig. Det kanske inte ens finns någon som pratar svenska längre?

Om meningen, mot förmodan, kan förstås rent språkligt så väcker den ändå förmodligen en del frågetecken. Meningen kommer inte vara möjlig att tolka på ett korrekt sätt utan kompletterande, beskrivande information - något vi skulle kunna kalla för metadata.

Kanske skulle det behövas förklarande information när det gäller ordet Lisa - att det är en benämning på en person, ett namn. Kanske behöver framtida generationer också veta vad ett bibliotek är för något för att förstå meningen.

Exemplet tydliggör hur viktigt det är med mottagaren och mottagarens tolkningsförmåga när vi pratar om information.


Data och information - viktiga begrepp inom datavetenskapen


Att förstå skillnaden mellan data och information kan vara en utmaning. Förhoppningsvis har våra exempel hjälpt till på vägen. Det är viktigt att förstå begreppen för att kunna tillgodogöra sig några av de resonemang och metoder som finns inom datavetenskapen, IT-arkitektur och verksamhetsarkitektur.

Alla verksamheter som på något sätt ägnar sig åt IT-arkitektur och verksamhetsarkitektur behöver en mognad hos personalen när det gäller grundläggande kunskaper kring data och information. Därför är det bra att förklara begrepp som data och information med hjälp av enkla exempel som alla kan förstå, även de som inte känner sig hemma vare sig inom datavetenskap, IT-arkitektur eller verksamhetsarkitektur.


Ladda hem Prime Arch-appen redan i dag


Med hjälp av ramverket Prime Arch är det möjligt för såväl stora som små organisationer att snabbt komma igång med verksamhetsarkitektur som gör stor nytta för verksamheten. Det handlar om att effektivisera och förbättra de avgörande processerna, allt för att kunna leverera de tjänster eller produkter som kunderna efterfrågar.

Ofta sker det genom inledande workshops där personalen tillsammans kartlägger de gemensamma processerna. Genom att samla alla som jobbar mot samma mål kan en rad synergieffekter uppstå. I ett senare skede är det möjligt att tillsammans titta på förbättringspotential för processerna, ett både meningsfullt och stimulerande arbete som kan leda till att verksamheten förbättras och effektiviseras avsevärt.

Ladda gärna hem Prime Arch-appen för att lära dig mer och komma igång. Där hittar du massor av material och bra exempel gällande hur verksamhetsarkitektur kan komma till nytta inom olika typer av organisationer. Prime Arch samlar det bästa från de främsta EA-standarderna, vilket gör att ni slipper leta bland olika standarder för att hitta något som går att tillämpa på er verksamhet. Väljer ni Prime Arch är det arbetet redan gjort!


Comments


bottom of page