top of page

Varför ledningen måste ge verksamhetsarkitekter uppdrag


Personer diskuterar uppdrag för verksamhetsarkitekt

Oavsett om verksamhetsarkitekten arbetar inom offentlig verksamhet eller i en privat organisation är det avgörande att de har ett tydligt uppdrag från ledningen. Eftersom verksamhetsarkitektur ofta involverar stora delar av organisationen och processer som sträcker sig över hela verksamheten, är det viktigt att ha rätt mandat. Detta mandat kan i praktiken endast komma från högsta ledningen, direkt eller indirekt.


Hur kan ledningen skapa de bästa förutsättningarna för verksamhetsarkitekter att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt? Det finns flera faktorer som påverkar utförandet av verksamhetsarkitekternas arbete, men i den här artikeln kommer vi att fokusera på den första faktorn: betydelsen av att få ett tydligt uppdrag och rätt mandat från ledningen.


  • Uppdrag och mandat från ledningen: Verksamhetsarkitekter driver förändringar som syftar till att skapa långsiktiga och hållbara förbättringar för organisationen. För att göra detta behöver de mandat att föreslå förändringar. Även om det kan vara någon annan som faktiskt implementerar förändringarna, kommer verksamhetsarkitekten att uppleva att deras arbete inte tas på allvar om de saknar stöd från ledningen.


Målet är vanligtvis att bidra till organisationens utveckling till förmån för dess kunder. Det kan innebära att höja kvaliteten på levererade produkter eller att öka lönsamheten genom att effektivisera och förenkla produktionsprocesser. En verksamhetsarkitekt med rätt mandat och stöd från ledningen får möjlighet att arbeta med förändringar, inklusive utredningar, affärsfall, krav och förändringsledning.


Verksamhetsarkitekter arbetar vanligtvis både strategiskt och operativt, både i projekt och förvaltning, och måste förstå hur förändringar påverkar organisationen och arbetssättet. De måste förstå de övergripande sambanden.


  • Ledningen Behöver Avsätta Rätt Resurser: Förutom att utveckla verksamhetsarkitekturen och metoderna som används i arbetet, ingår också förvaltning av dessa uppgifter. Även här är det nödvändigt att ha fått ett uppdrag från ledningen, eftersom detta är kopplat till tilldelning av resurser och budget för metodstöd, IT-stöd och modeller för arkitekturarbetet.


  • Personliga Egenskaper: Förutom stöd från ledningen finns det också personliga egenskaper som är avgörande för en framgångsrik verksamhetsarkitekt. Att vara kompetent inom sitt område, vara pragmatisk, kunna samarbeta effektivt, ha bra kommunikationsfärdigheter och vara initiativrik är viktiga egenskaper för framgång. Ledningen kan också stödja kompetensutveckling och kurser för att skapa de bästa förutsättningarna för verksamhetsarkitekter.

Sammanfattningsvis är ett lättanvänt och relevant EA-ramverk en nyckelfaktor för att stödja verksamhetsarkitekter i deras arbete. Prime Arch är ett sådant ramverk som förenklar arbetet och hjälper verksamhetsarkitekter att förbättra organisationens processer. Genom att använda Prime Arch har verksamhetsarkitekter möjlighet att dra nytta av de bästa delarna från över 70 olika arkitekturstandarder, vilket underlättar deras arbete betydligt. Prime Arch-appen erbjuder också praktiska tips och fallstudier för att ytterligare underlätta arbetet.


コメント


bottom of page