top of page
Klossar med pilar och måltavla på

PROCESS-MODELLERING MED ARKITEKTUR-GEMENSKAPEN

Ökad effektivitet

Deltagarna kommer kunna jobba mer effektivt efter att ha fått en djupare insikt i Arkitekturgemenskapens struktur och arbetsmetoder.

Förbättrade processer

När era processer är kartlagda är det enklare att se hur du kan förbättras och hur målbilden ska se ut.

Bättre nyttjande av EA-verktyget

I utbildningen får deltagarna lära sig använda EA-verktyget Sparx Enterprise Architect.

Om utbildningen

Arkitekturgemenskapen har som mål att gemensamt utveckla ett arkitekturbibliotek och strukturer för arkitektur som kan användas av regioner och kommuner. Genom att etablera en enhetlig syn på arkitektur skapas möjligheter för samarbete både inom och utanför organisationen.

Tillsammans med våran partner Prime Arch Academy, har vi har utvecklat en E-utbildning som går djupare in på syftet och nyttan med Arkitekturgemenskapen, samt hur den kan tillämpas med verktyget Enterprise Architect.

I kursens första del ger vi en introduktion till Arkitekturgemenskapens bakgrund, syfte, struktur och arbetsmetoder. Du kommer att få insikt i arkitekturbiblioteket och hur arkitekturramverket är strukturerat. Vi kommer att fokusera på metamodellen för verksamheten och grunderna för processmodellering inom Arkitekturgemenskapen.

Den andra delen av kursen ger dig en grundläggande förståelse för Enterprise Architect och hur arbetsytan kan anpassas för modellering. Vi går även igenom skapandet av mappar och modeller i repositoryt samt hur du kan skapa modeller med hjälp av objekt och dra relationer mellan dem med hjälp av QuickLink.

Den tredje delen fokuserar på hur Arkitekturgemenskapens ramverk används i praktiken för att modellera processer på nivå 1-3. Här kommer vi att ge en översikt över hur vi kan modellera med två olika modelltyper inom Arkitekturgemenskapen: processkartor och processflödesmodeller.

I den fjärde delen kommer du att lära dig hur Arkitekturgemenskapens ramverk används för att praktiskt modellera processer på nivå 4-5. Vi kommer att ge en översikt över hur vi kan modellera med två olika modelltyper inom Arkitekturgemenskapen: processtegsmodeller och aktivitetsmodeller.

Här kan du se första delen av utbildningen gratis:

Anmälan

När ni vill anmäla er till utbildningen kan ni fylla i formuläret nedan. Efter det får ni en faktura och en kod ni kan använda för att registrera er på utbildningen.

Faktureringsadress

Tack, ditt meddelande har skickats.

bottom of page