top of page
iStock-1438564527-web.jpg

Så hjälpte Crest Norrenergi med processkartläggning

Energibolaget Norrenergi upplevde att det fanns utmaningar i processen med att ansluta nya kunder. Det rådde brist på samsyn mellan olika avdelningar, något som ledde till ett ineffektivt arbete kring nyanslutningar.

 

Crests konsulter kunde genom ett gediget bakgrundsarbete och en första workshop med berörda parter kartlägga de olika stegen i den övergripande processen. Utifrån det identifierades existerande problem, till exempel en bristande samsyn på hur processen avslutades med kunden, och hur överlämningar gjordes inom verksamheten. För att lösa dessa problem anordnades ytterligare workshops där de berörda delarna av processen detaljerades ytterligare.

 

Norrenergi fick genom denna genomlysning en utvecklad och förbättrad process på övergripande och detaljerad nivå, samt en tydlig plan på vad verksamheten behövde jobba vidare med. Efter arbetet var avslutat kunde Norrenergi gå vidare med att implementera förändringarna i verksamheten. 

Fyll i formuläret för att få tillgång till hela texten

Klicka här för att ladda ned

bottom of page