top of page

Crest Presenterar Prime Arch Academy


Gå en e-utbildning i Prime Arch Academy

Vad är Prime Arch Academy?

Letar du efter en utbildning inom EA? Då kan Prime Arch Academy vara något för dig. Via Prime Arch Academy kan du lära dig mer om verksamhetsmodellering, verksamhetsarkitektur och hur du kan beskriva ert systemlandskap. Du väljer själv i vilken takt du vill gå utbildningen, och efter avklarad utbildning får du ett certifikat, som ett bevis på godkänt slutförande av kursen.


Varför ska jag gå en utbildning via Prime Arch Academy?

Prime Arch Academy erbjuder en rad olika utbildningar. Du hittar allt från introduktioner och översikter till mer ingående och avancerade kurser. Välj en kurs som passar dig och som bidrar till din utveckling. Det är enkelt att få en överblick över kursernas innehåll, vilka övningar och frågor som ingår samt vilken teori som ligger till grund för övningarna.


Lär dig mer om processmodellering

Prime Arch Academy erbjuder bland annat en kurs inom processmodellering. Går du kursen får du en allmän introduktion till verksamhetsmodellering samt processkonceptet och hur du ska tänka. Du får ta del av ett enkelt men talande exempel på en process i vardagen och blir introducerad till viktiga metaobjekt som används vid processmodellering.


Totalt går vi igenom cirka 15 olika fördjupningsområden. Det här är en kurs för dig som är IT-arkitekt och vill utöka dina möjligheter att påverka och förändra den organisation du arbetar i. Inga särskilda förkunskaper krävs för att gå kursen. Efter avklarad kurs har du bland annat lärt dig att etablera arkitektur som en viktig tillgång, förbättra samverkan med övriga delar av din verksamhet, öka din förmåga att leda arkitekturfunktionen och att bygga upp arkitekturell förmåga för verksamhetens behov.


Förstå vikten av kommunikation med ledningen

De flesta som arbetar som IT-arkitekter eller verksamhetsarkitekter vet att det kan vara utmanande att få erkännande för sin kompetens och sina färdigheter. Detta gäller särskilt när man försöker kommunicera med högsta ledningen. Samtidigt är det ofta just i ledningspositioner som arkitektonisk kompetens kan göra den största skillnaden. I vår kurs om verksamhetsarkitektur och processmodellering får du tillgång till nya verktyg som hjälper dig att göra ditt budskap tydligt när du interagerar med högsta ledningen.


Prime Arch - det bästa ur standarderna

Prime Arch är ramverket som samlar det bästa från de mest betydande standarderna inom EA-området. Prime Arch används av experter inom verksamhetsarkitektur (Enterprise Architecture) och IT-arkitekter. Utbildningarna inom EA som erbjuds inom Prime Arch Academy syftar till att öka antalet personer som arbetar med verksamhetsmodellering och IT-arkitektur som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. Eftersom Prime Arch omfattar flera olika standarder ger det oss möjlighet att adressera ett brett spektrum av områden med ett enda verktyg.


Maximera nytta av digitaliseringen

Digitaliseringen har pågått under en lång tid, men den är fortfarande i full gång. Det är en av de mest genomgripande förändringarna i vår tid och påverkar våra arbetsuppgifter på djupet. För att hänga med i utvecklingen och dra maximal nytta av digitaliseringen är det viktigt att ha en tydlig arkitektonisk översikt.


Med Prime Arch Academy's kurser har du som arkitekt möjlighet att fördjupa dig inom verksamhetsmodellering och skapa en struktur som främjar agilitet, innovation och snabba förändringar. Du lär dig att alltid ha affären och kunden i fokus, samarbeta med andra för att uppnå gemensamma mål samt att utveckla arkitektoniska lösningar. På detta sätt kan du vara med och skapa de förutsättningar som krävs för att digitaliseringen ska bli en positiv kraft i din organisation och ta verksamheten till nya höjder.


Comments


bottom of page