top of page

Afa Försäkring om samarbetet med aRway


processkartläggning och kravställning

Möt Mia Ernlund Boman, en nyckelperson på HR-avdelningen på AFA Försäkring. Hon ansvarar för att samordna alla IT-system som stödjer HR-funktionen. I en exklusiv intervju delar Mia med sig av sina erfarenheter och insikter om samarbetet med aRway samt hur detta partnerskap har gynnat organisationen. Läs vidare för att utforska hur processkartläggningar och metodstöd inom kravställning och dokumentation har ökat effektiviteten, eller ladda ner hela intervjun här!


Det startade med införandet av GDPR

AFA Försäkring inledde sitt samarbete med aRway i samband med införandet av GDPR. Denna övergång innebar att de behövde skapa en tydlig överblick över vilken data som hanterades och på vilket sätt. Det var ett arbete som AFA Försäkring behövde ta itu med.


Partnerskapet utvecklades snart till att handla om generell digitalisering av organisationen. aRway var en betydande partner i att skapa en processkarta som gav organisationen en klar bild av sin nuvarande situation. Denna processkartläggning blev en värdefull utgångspunkt för AFA Försäkrings arbete med att ställa krav på sina leverantörer.


Processkartläggningen följs noga och justeras allt eftersom organisationen utvecklas. På detta sätt har AFA Försäkring alltid tillgång till aktuell dokumentation som kan användas direkt. Mia ser detta som en av de mest fördelaktiga aspekterna av aRways insatser.


Klassificering av Information och Processkartläggning

Utöver digitalisering har AFA Försäkring också samarbetat med aRway inom områden som rekrytering och kompetensutveckling. Initialt var detta fokuserat på att klassificera information utifrån säkerhetssynpunkt. Med tiden utvecklades det till en ambition att införa ett helt nytt modulsystem, vilket du kan läsa mer om i vår intervju.


aRways arbete med AFA Försäkring inkluderade omfattande klassificering av information och kartläggning av processer. Då dessa metoder var helt nya för HR-avdelningen var aRways expertis avgörande. Förståelsen för hela processen var knapphändig från början, men klarnade successivt. Därför var aRways stöd inom metoderna av stor betydelse.


Kravställning och dokumentation

Resultatet av samarbetet är en imponerande mängd data som kan användas på många olika sätt. Vägen som tog dem dit ledde även till en ökad medvetenhet om hur information hanteras och varför. Metoden med workshops fungerade perfekt för HR-avdelningen.


När det kommer till att ställa krav gentemot leverantörer har aRway konkret hjälpt till att underlätta möten med potentiella leverantörer för att köpa in en ny kursmodul. Leverantörerna fick tillfälle att klargöra sina produkters förmågor medan aRway hjälpte till med dokumentation. Kravställning och dokumentation är aRways specialitet, och för AFA Försäkring var det enkelt att bedöma vilken produkt som bäst uppfyllde deras behov med hjälp av det slutliga resultatet.


Fortsätt Läsa Intervjun med AFA Försäkring

Mia är ytterst nöjd med samarbetet med aRway, och dess rykte har spridit sig till andra delar av organisationen där aRway nu också arbetar.


Med aRways stöd, särskilt inom områden som processkartläggningar, har AFA Försäkring utvecklat sin verksamhet och effektiviserat sina processer. Det handlar i stor utsträckning om att låta experter på metoder komma in och hjälpa organisationen att se sina processer ur nya perspektiv. Genom att kartlägga nuläget och identifiera brister har det blivit möjligt att hitta nya och bättre lösningar för problem.


För många organisationer kan liknande samarbeten med aRway öppna upp möjligheter att utveckla sina processer. Vill du fördjupa dig i hur AFA Försäkring har samarbetat med aRway och läsa fler konkreta exempel på hur detta samarbete har gagnat dem?

Comments


bottom of page