top of page

Så använder SKB enterprise-arkitektur för att skapa nytta


Nyttan med Enterprise Arkitektur hos SKB


SKB har som uppdrag att ta hand om det svenska radioaktiva avfallet. SKB tar hand om allt kontaminerat och uttjänt bränsle i Sverige och på sikt handlar det om att ta fram ett slutförvar för allt kärnbränsle. SKB finns i Forsmark, Östhammar, Stockholm och Oskarshamn och här arbetar mellan 550 och 600 personer. I sin nuvarande form har företaget funnits sedan slutet av 1970-talet. Tillsammans med aRway har SKB arbetat fram en enterprise-arkitektur som har gjort verksamheten mer effektiv. Här tittar vi närmare på vilken nytta arkitekturen bidrar med och vad ni kan läsa mer om hela intervjun som ni hittar här eller längst ner i artikeln.


Nyttan med aRways arbete hos SKB


I en intervju med Per Carlsson berättar han om sin roll som enterprise-arkitekt på SKB där han har ansvar för den långsiktiga planeringen för de IT-system som SKB behöver. Det handlar om närmare 700 olika IT-komponenter, där aRway har varit med och arbetat med portföljen av behov.


Per Carlsson fokuserar på etableringen av kärnbränsleförvaret och den IT som behövs där, från nätverk och infrastruktur till applikationsförsörjning, men även att harmonisera IT-stöd inom Vattenfall-koncernen samt content management och integration.


Genom att skapa en enhetlig applikationsdokumentation har SKB fått en sammantagen analyserad mängd. Tack vare deras EA-repository kan de snabbt bläddra från en applikation till vilken server den ligger på, vilken zon den ligger i och vilka relaterade objekt som ligger i samma zon. Det går snabbt att återfinna kunskap. Det ökar också hastigheten när det gäller planering; SKB lägger mindre tid på att leta information.


Med en enhetlig modell får de smidigare styrgruppsmöten och ökad förståelse för vad det är man tittar på. Mindre tid går åt till att tolka saker. SKB har jobbat tillsammans med aRway för att både påverka ramverket och implementera det.


Snabbare leverans av IT tack vare mindre uppdrag


Tack vare SKB:s enterprise-arkitektur kan de skapa mindre och tydligare uppdrag, vilket gör att det går snabbare att leverera IT. Att kravställa IT är en utmaning i de flesta organisationer. Men med hjälp av arkitekturen så får SKB upp det hela på en högre nivå. Är det plattform, applikation eller något annat som behöver åtgärdas? Olika leveranspaket kan gå direkt till rätt part istället för att alla ska behöva sitta i samma möte.


Arkitekturen gynnar återbruk av analys av det SKB har, den gynnar licenssituationen och gör det enklare att skala upp saker. Dessutom gör arkitekturen det möjligt att möta behoven snabbare - med mindre uppdrag.


Det handlar om kartläggning av verksamhet och kravställning samt applikationssidan. När det gäller infrastruktur handlar det mest om att redovisa och dokumentera. SKB har vuxit från applikationssidan till process- och förmågesidan och under det nätverk och infrastruktur.


Prime Arch och EA Sparx


Som verktyg använder SKB ramverket Prime Arch och EA Sparx. PrimeArch behåller styrkan från flera ramverk och är en evolution från flera ramverk, vilket ger flexibilitet.


EA Sparx var välanvänt i bolaget sedan en tid tillbaka och i och med att Prime Arch stödjer flera ramverk så är det viktigt att ha en flexibel programvara. Prime Arch-appen används för att sprida kunskap om ramverket. De som ska modellera använder Sparx.

aRway har hjälpt till mycket med en arkitekturell vision. Dessutom hjälper aRway till att få vardagen och förvaltningen att flyta på. Operativt har såväl projektledning som projektsamordning funnits med .


aRway har också varit med och tagit fram en e-utbildning som syftar till att sprida kunskapen om modellering och EA Sparx. Tjänsten togs fram utifrån de behov som fanns och tanken är är att på sikt etablera ramverket inom hela “nuclear”, alla kärnkraftverk och de som jobbar med bränsletillverkning ska jobba i samma ramverk. I ett kortsiktigt perspektiv handlar det om att “boarda” olika användargrupper, till exempel förvaltare. Här kan du läsa mer om utbildningen.


Vill du veta mer om hur SKB och Per Carlsson har arbetat med SKB:s enterprise-arkitektur i praktiken? Ladda hem hela intervjun med Per för en djupdykning i ämnet med många användbara exempel på hur enterprise-arkitektur kan skapa nytta i en organisation.

Comments


bottom of page