top of page

Att göra svåra koncept begripliga

Att förklara något komplicerat på ett enkelt sätt är verkligen en utmaning. Men ännu svårare är det när man försöker förklara något som ingen verkar förstå ens efter en föreläsning.

Mitt arbete, precis som min kollega Lovisa Wahlstedt, leder oss ibland till sådana situationer när vi behöver beskriva vad vi sysslar med. Det är inte alltid en lätt uppgift (och jag är säker på att många av er kan relatera). För att göra våra arbetsuppgifter begripliga för de som inte är insatta i vår bransch måste vi ofta använda paralleller som är relevanta för vår publik. Här har Lovisa skapat en text som jag tycker är ett bra exempel på hur vi kan förklara hur vi löser våra kunders problem och gör deras dagliga arbete mer värdefullt på ett sätt som de flesta kan förstå.

Illustration av två personer i en hiss
"Vad arbetar du med?" Nu har man 1 min att förklara innan man tappar någons intresse, nu ska jag få de att förstå"

Hisspitchen 

Det är uppenbart att ordet "verksamhetsarkitektur" inte är självklart för alla. Jag har flera gånger försökt att förklara för personer utanför vår bransch vad jag arbetar med, och resultatet är oftast att de nickar med en frågande blick och säger: "Jaha... jag tror jag förstår..." eller "Aha... varför är det viktigt?"


Antingen är jag inte så bra på att förklara, eller så är det helt enkelt ett svårt begrepp att förstå. Därför tänkte jag försöka på ett enkelt och strukturerat sätt förklara vad jag gör.

Enterprise Architecture, eller verksamhetsarkitektur som det heter på svenska, är ett sätt att beskriva en organisations struktur och analysera hur organisationen ska utvecklas. För att genomföra förändringar i en organisation behöver människor en strukturerad metod, ett gemensamt språk och verktyg för att få en strategisk förståelse i organisationen.


Många organisationer saknar flexibilitet när det gäller att göra förändringar i sin verksamhet. Processer och IT-landskap är ofta komplicerade, och det finns ofta bristande insikt om deras omfattning och struktur. Detta leder till svårigheter med att hantera risker, styra IT och minska kostnader. För att kunna beskriva en organisations struktur på ett enkelt och kommunikativt sätt behövs ett verktyg för företagsarkitektur (EA). EA-verktyg används för att modellera, visualisera och optimera organisationer och deras processer, IT-system, information och förmågor.


BizzDesign lyfter fram sex fördelar med företagsarkitektur:

  • Förnyar och förbättrar kvaliteten i en organisation, minskar kostnaderna och ökar flexibiliteten.

  • Sammanför verksamhet och IT genom att översätta strategi till förändring.

  • Ger strategisk inblick i din organisation och dess komplexa beroenden.

  • Underlättar strukturerad förändringsplanering genom konsekvensanalys.

  • Ökar stödet till intressenter genom tydlig kommunikation.

  • Förbättrar IT-förvaltningen genom att minska komplexiteten.

Nu hoppas jag att jag har gett dig en bättre förståelse för ämnet, och förhoppningsvis kommer det inte längre att finnas något frågetecken när jag svarar på frågan "Vad jobbar du med?" nästa gång.

Commentaires


bottom of page