top of page

Prime Arch Community - ett forum för erfarenhetsutbyte


Prime Arch Community för Enterprise Architecture

Letar du efter ett forum för erfarenhetsutbyte när det gäller verksamhetsarkitektur och IT-arkitektur? Då kan Prime Arch Community på LinkedIn vara något för dig. Här delar vi med oss av erfarenheter av utmaningar och bra exempel gällande hur arkitektur kan komma till nytta inom olika typer av organisationer. Dessutom delar vi med oss av erfarenheter när det kommer till att använda Prime Arch som ett gemensamt ramverk för arbetet.

Du är varmt välkommen att delta i Prime Arch Community på LinkedIn - gruppen är öppen för alla och det spelar ingen roll om du är ny på området eller om du, på ett eller annat sätt, har arbetat länge med verksamhets- eller IT-arkitektur.


Påverka framtiden för Prime Arch som EA-ramverk


Genom att delta i diskussionerna på LinkedIn har du möjlighet att vara med och påverka framtiden för Prime Arch som EA-ramverk. Som du säkert vet utvecklas området ständigt och det finns all anledning att hålla sig uppdaterad kring det som händer.

Oavsett om du själv arbetar som IT-arkitekt eller verksamhetsarkitekt eller om du har en annan roll som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med arkitekturarbetet, så tror vi att du kommer att ha nytta och glädje av att delta i diskussionerna.

Du väljer själv hur aktiv du vill vara, antingen delar du med dig av dina egna erfarenheter eller så väljer du att mest ta del av andras, det är helt upp till dig. Oftast blir det som mest givande när du är aktiv och delar med dig, och kanske ställer frågor om sådant som du vill veta mer om.


Prime Arch - det bästa av en mängd olika standarder


De flesta organisationer har väldigt mycket gemensamt och det gäller även hur det kan gå till att beskriva verksamheten. Därför finns det också en mängd olika standarder när det gäller dokumentation av verksamhetsarkitektur.

Problemet är alltså inte avsaknad av gemensamma verktyg och terminologier, utan snarare tvärtom; att det finns för många att välja mellan. Dessutom är det många som är överlappande och samstämmiga, samtidigt som uppbyggnaden, syftet och målgrupperna för de olika ramverken kan variera. Sammantaget är det ganska förvirrande

Prime Arch samlar därför det bästa från de största standarderna, vilket gör Prime Arch till ett kraftfullt men enkelt ramverk som kan passa en rad olika typer av organisationer med olika behov.


Ta del av framgångsrika exempel och få ny inspiration


När du deltar i Prime Arch Community får du möjlighet att ta del av bra exempel på hur arkitekturarbetet kan komma till nytta inom en organisation. De goda exemplen kan förhoppningsvis ge dig ny inspiration, som kan komma till användning på den arbetsplats där du arbetar. Kanske kommer du att få ta del av konkreta tips på sådant som faktiskt kan överföras direkt till er verksamhet.

Många organisationer står inför samma utmaningar när det handlar om att få ut så mycket som möjligt av arkitekterna i organisationen. Det kan handla om hur man skapar ett effektivt arkitektkontor, hur arkitekterna kan vinna ledningens förtroende eller hur verksamheten kan involveras med hjälp av workshops och andra metoder för delaktighet och förankring.

Det finns massor av olika former för workshops och det kan vara svårt att veta vilka som är mest effektiva beroende på hur uppgiften ser ut. Via Prime Arch Community kan du lära dig mer om olika metoder som kan underlätta arbetet med att förankra arkitekturen i verksamheten.

Via Prime Arch Community får du tips på hur du praktiskt kan gå tillväga för att verksamhetsarkitektur och IT-arkitektur ska bli en naturlig del av er verksamhet, och verkligen göra skillnad. Dessutom får du en hel del tips om olika verktyg, programvaror och annat som kan underlätta arbetet.


Bli en del av Prime Arch Community på LinkedIn i dag


LinkedIn är ett enormt stort forum för yrkesverksamma inom i stort sett alla branscher. Här har du möjlighet att skapa kontakter långt bortom gränserna för det som rör arkitekturarbete. Ofta är det en bra ingång att börja diskutera sådant som ligger dig varmt om hjärtat. På så sätt kan du hitta likasinnade och skapa nya bekantskaper som kan leda till nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Använder du inte LinkedIn sedan tidigare så är det lätt att komma igång. Du skapar snabbt en profil och kan direkt få förslag på organisationer och personer att följa. Eftersom du kan koppla LinkedIn till ditt e-postkonto kan du snabbt få relevanta förslag på kontakter. På så sätt hittar du in i olika nätverk som är relevanta för dig.

Commentaires


bottom of page